Bretton Woods

 

 

Home
Up

Bretton Woods, black KWPN Stallion, by (Johnson / De Niro [Donnerhall]) born in 2006, standing approximately 17.2 hands.

Bretton Woods.jpg (510754 bytes) BrettonWoods.jpg (81216 bytes)

05-02-2011: Bretton zeer indrukwekkend tijdens KWPN Hengstenkeuring Tijdens de KWPN hengstenkeuring in Den Bosch werd op de vroege zaterdagochtend de presentatie gedaan van de nieuwe jaargang hengsten van het KWPN. Bretton Woods zorgde voor het nodige spektakel door indrukwekkend de baan rond te dansen. Zeer positieve reacties uit binnen- en buitenland kwamen meteen binnen. Filmje volgt binnenkort.

 2011.05.02: Bretton Woods beeindruckend während KWPN Hengstschau Während der KWPN Hengstschau in Den Bosch war am frühen Samstagmorgendie Präsentation des neuen Jahr der KWPN Hengste. Bretton Woods machte eine spektakuläre Show durch eindrucksvoll im Umlaufbahn zu tanzen. Sehrpositive Reaktionen aus dem In-und Ausland kamen sofort. Clip wird bald kommen.

05/02/2011: Bretton Woods impressive in KWPN StallionShow During the KWPN stallion show in Den Bosch was on early Saturday morningmade the presentation of the new year of the KWPN stallions. Bretton Woodsmade a spectacular show by an impressive dance around the track. Verypositive reactions came from home and abroad immediately.

 

05-02-2011: Bretton Woods ook goedgekeurd voor Westfalen Stamboek! Een delegatie van het Westfalen Stamboek, aanwezig op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch, was dermate onder de indruk van Bretton Woods, dat deze per direkt is goedgekeurd voor het Westfalen Stamboek.

2011.05.02: Bretton Woods auch zugelassen für Westfalen Stutbuch Eine Delegation der Stutbuch Westfalen, welches am KWPN Hengstkörung in Den Bosch waren, war so beeindruckt mit Bretton Woods, das er unmittelbar durch den Stutbuch Westfalen zugelassen ist.

05/02/2011: Bretton Woods also approved for Westfalen Studbook A delegation of the Westfalen Studbook, which were present at the KWPNStallion Show in Den Bosch, was so impressed with Bretton Woods, that Bretton Woods is directly approved by the Westfalen Studbook.

14-12-2010: Bretton Woods goedgekeurd voor Oldenburger Stamboek Bretton Woods is in Vechta (D) goedgekeurd voor het Duitse OIdenburger Stamboek. Hij mocht een dekbrevet in ontvangst nemen voor een onbeperkt aantal dekkingen. Voor de Duitse fokkerij komt Bretton Woods ter beschikking via Hengstenstation Ahlers. In Nederland wordt Bretton Woods via De Dalhoeve in Wamel ter dekking gesteld, maar het sperma is ook via andere stations verkrijgbaar. Het dekgeld voor 2011 is vastgesteld op € 1.500,= met een speciale kortingsregeling voor de in 2010 gust gebleven merries. Vanwege zijn aanwezigheid in Duitsland zal Bretton Woods niet deelnemen aan de hengstencompetitie. Wel zal BW een wervelend optreden gaan verzorgen op 5 februari tijdens de KWPN Paardendagen tijdens de presentatie jaargang nieuwe KWPN hengsten. Ook op 20 februari zal BW op de hengstenshow in Vechta aanwezig zijn.

14/12/2010 Bretton Woods wieder Wahrzeichen und für das Oldenburg Stambooek genehmigt Bretton Woods ist in Vechta (D) zugelassen für die deutsche OIdenburger Verband. Der Hengst hat ein dekbrevet erhalten fur ein unbegrenzte Anzahl deckungen. Für die deutsche Zucht ist Bretton Woods durch Hengststation Ahlers zur Verfügung. In den Niederlanden durch die Dalhoeve in Wamel, aber der Samen ist auch durch andere Stationen zur Verfügung. Die Decktaxe für 2011 wird auf 1,500 € festgelegt, mit einem speziellen Rabatt für den nicht tragende Stuten in 2010. 15. Dezember ist der zweite Runde des Hengstes Wettbewerb. Das ist alles zu viel für diese junge Hengst. Allerdings wird er einen spektakulären Auftritt machen bei der Präsentation des neuen Jahres KWPN Hengste der KWPN Pferdentagen am 5. Februar. Bretton Woods wird auch in verschiedenen Pferde-Shows in den Niederlanden und Deutschland erscheinen.

14/12/2010 Bretton Woods again Best Stallion and approved for Oldenburg Verband. Bretton Woods is in Vechta (D) approved for the German OIdenburger Studbook. For the German breeding is Bretton Woods available through Stallion Station Ahlers. In the Netherlands, through the Dalhoeve in Wamel, but the semen is also available through other stations. The stud fee for 2011 is set at € 1.500, = with a special discount for the mares which were covered and not in foal in 2010. As at December 15 the second game of the stallion competition will take place, it's all too much for this athlete. However, he will provide a spectacular performance during the presentation of the new year KWPN stallions of the KWPN horsedays on Feb. 5. Bretton Woods will also appear in various horse shows in the Netherlands and Germany.

12-02-2010: Bretton Woods "All Over" te zien in "KWPN In de Strengen"

In het KWPN blad "In De Strengen" is Bretton Woods breed vertegenwoordigd! Zo prijkt zijn prachtige hoofd al op de voorpagina, maar ook nog in de artikelen over de eindtest van het verrichtingsonderzoek en het artikel over moederANNABEL. Ook het verrichtingsrapport staat in dit blad.

2010.12.02 Bretton-Woods-All Over in KWPN "In de Strengen" magazine!

In der KWPN Magazin "In de Strengen" ist Bretton-Woods gut vertreten! So scheint seine schönen Kopf war auf der Titelseite, sondern auch in den Artikeln über die Endabnahme des Performance-Test und den Artikel über MutterAnnabel. Die Test Rapport wird in diesem Magazin.

12/02/2010 Bretton Woods All Over in the KWPN magazine "In de Strengen"! In the KWPN magazine "In de Strengen" is Bretton Woods well represented! So shines its beautiful head was on the front page, but also in the articles on the final test of the performance test and the article about mother ANNABEL. TheTest Report is in this magazine.

24-11-2010 BRETTON WOODS Verrichtingskampioen Herfst 2010

In Stegeren (NL) vond deze woensdag de eindpresentatie plaats van het KWPN herfst verrichtingsonderzoek. Bretton Woods werd winnaar van deze jaargang. 24/11/2010 Bretton-Woods-Performance-Champion Herbst 2010 In Stegeren (NL) fand an diesem Mittwoch die endgültige Präsentation der Herbst KWPN Leistungstest. Bretton Woods war der Gewinner in diesem Jahr.

24/11/2010 BRETTON WOODS Performance Champion Fall 2010 In Stegeren (NL) took this Wednesday the final presentation place of the autumn KWPN performance test. Bretton Woods was the winner of this year. 10-11-2010 "Bretton Woods meest opvallende hengst onder testruiter" Onder gastruiter Partick van der Meer liet Bretton Woods zich goed rijden. De ervaren ruiter deed wat hem verwacht werd, het testen van deze jonge paarden. Ondanks zijn eerste kennismaking met BW wist hij toch indruk te maken en een aantal goede gangen neer te zetten.

10-11-2010 "Bretton Woods prominenteste Hengst unter Testfahrer" Unter Gast Reiter Partick van der Meer konnte Bretton Woods beeindrucken in Stegeren.Der erfahrene Reiter tat, wie ihm erwartet wurde, die Prüfung dieser jungen Pferden.Trotz seiner ersten Begegnung mit BW gelang es ihm zu beeindrucken und eine Reihe von guten Kursen rjiden.

10/11/2010 "Bretton Woods most prominent stallion under test rider" Under guest rider Partick van der Meer, Bretton Woods could impress in Stegeren. The experienced rider did as he was expected, the testing of these young horses. Despite his first encounter with BW he managed to impress and a number of good courses to ride. Click HERE for the article in the Paardenkrant.

28-10-2010 Bretton Woods gaat goed in Stegeren Op bijna de helft van de 50 dagen-test lijkt Bretton Woods zich steeds beter thuis te voelen in Stegeren. Ook zijn amazone schijnt een steeds betere klik te krijgen met de zwarte hengst. Vanochtend kwam hij ontspannen over en liet zich goed zien. Ook het commentaar van de commissie was goed. "De royaal gebouwde Bretton Woods (cat.no. 59, Johnson x De Niro) had vanmorgen een goede verrichting. De draf was ten opzichte van vorige week constanter en ook nu galoppeerde Bretton Woods met veel afdruk en houding." Bron:

KWPN 28-10-2010 Bretton Woods geht gut beim 50 tagen Hengstleistungsprüfung KWPN Auf der Hälfte der 50 Tage-Test fühlt Bretton Woods sich zunehmend zu Hause in Stegeren. Heute morgen kam er entspannt und zeigte sehr gut. Die Kommentare des KWPN war gut.

28/10/2010 Bretton Woods is doing well in Stegeren At almost half the 50 days test Bretton Woods looks better and better to walk in Stegeren. Also, a rider seems to get ever better then the black stallion. This morning he came over relaxed and showed very well. The comments of the committee was good. "The generously built Bretton Woods (cat.no. 59, Johnson, De Niro x) had a good performance this morning. The trot was constant from last week and now galloped Bretton Woods with many print and attitude." Source:

KWPN 06-10-2010 Bretton Woods toegelaten tot 50 dagen test KWPN Vandaag heeft BW zich geweldig gepresenteerd tijdens het aanleveren bij het KWPN 50 dagen verrichtingsonderzoek. Hij werd dan ook direct toegelaten tot het onderzoek en mocht in de stal achterblijven. Emmelie Scholtens presenteerde BW op voortreffelijke wijze. 06-10-2010 Bretton Woods zugelassen beim 50 tagen HengstleistungsprüfungKWPN. Bretton Woods ist heute hervorragend präsentiert von Emmelie Scholtens zur Auswahl des KWPN 50 tagen Hengstleistungsprüfung. Durch einer eindrucksvollen Präsentation, kann er in den nächsten 50 Tagen bei den Ställen in Stegeren (NL) bleiben.

06/10/2010 Bretton Woods admitted to 50 days to test KWPN BW presented great today during the delivery at the KWPN 50 days performance test. He was therefore immediately admitted to the examination and was allowed to remain at the stables. Emmelie Scholtens presented Bretton Woods exquisitely.

20-08-2010 Bretton Woods beste hengst in Finale PAVO CUP Alleen stalgenoot Borencio (Florecio X Lord Sinclair) was niet te verslaan tijdens de KWPN PAVO CUP finale 4 jarigen in Ermelo. Bretton Woods liet zich wel perfect zien tijdens de twee proeven op deze vrijdag. Van de beide gastruiters kreeg de zwarte hengst een 9,5 voor het rijden. Commentaar Carl Hester: "It feels like an Airplane". Een verdiende tweede plaats was voor Bretton Woods het meest haalbare. Uitslag. BRETTON WOODS NAAR NAJAARSONDERZOEK KWPN. Maar het grote nieuws kwam na afloop van het KWPN. Deze heeft Bretton Woods, vanwege zijn excellente prestaties, geselecteerd voor het KWPNnajaarsonderzoek. Op 6 october mag B.W. zich in Steegeren melden.

20/08/2010 Bretton Woods bester Hengst im Pavo-Cup-Finale Nur Stallgefährte Borencio (X Florecio Lord Sinclair) war besser, während der 4-jährigen KWPN Pavo Cup-Finale in Ermelo. Bretton Woods zeigte zich gutt bei den beiden Tests am Freitag. Von den beiden Gastfahrer bekam der schwarze Hengst reiten 9.5. Ein verdienten zweiten Platz war das beste erreichbare für Bretton Woods. BRETTON WOODS nach Hengstleistungsprüfung KWPN. Aber die große Neuigkeit kam nach dem KWPN Tagen. Dies ist das Bretton Woods, für seine hervorragende Leistung, ausgewählt ist für die KWPN HerbstHengstleistungsprüfung. Am Oktober 6. darf Bretton Woods sich melden in Stegeren.

17-08-2010 Bretton Woods gespannen in Halve Finale PAVO Cup Ermelo Tijdens de halve finale op 17-08 j.l. heeft Bretton Woods een plaats in de Finale behaald in een startveld van maar liefst 75 talentvolle 4 jarige paarden. Klik HIER voor de uitslag. B.W. had last van extra spanning vanwege hevige regenval en drukte om de ring heen. Vrijdag 20-08 zal hij starten in de finale vanuit een 4e plaats. Stalgenoot Borencio liep onder Emmelie Scholtens in een prachtige proef naar de overwinning.

17-08-2010 Bretton Woods gespannt im Pavo Cup Semi Finale Ermelo Während des Halbfinals in Ermelo am 27. August hat Bretton Woods einen Platz in der Finale erreicht, in einem Startfeld von 75 zu erreichen talentierten vierjährigen Pferde. Klicken Sie HIER für die Ergebnisse. BW erlitten zusätzliche Belastung durch schwere Regenfälle und Menschenmassen rund um den Ring. Freitag, 20.08 wird er in das Finale vom vierten Platz starten.Stallgefährte Borencio ging mit Emmelie Scholtens, in einem schönen Test zum Sieg.

17-07-2010 Bretton Woods overtuigend winnaar in PAVO Cup tijdens C.K. in Veghel Tijdens de Centrale Keuring in Veghel heeft Bretton Woods met grote overmacht de voorronde van de PAVO Cup gewonnen. Onder grote publieke belangstelling maakte B.W. er een echte show van en kreeg 83,5 punten van de jury. Bretton Woods zal op 17 augustus deelnemen aan de halve finale in Ermelo om te kunnen gaan voor de hoogste eer in de finale op 20 augustus in Ermelo tijdens de KWPN Paardendagen.

2010.07.17 Bretton Woods überzeugende Sieger Pavo Cup im CK Veghel

Während der KWPN-Inspektion in Veghel wurde Bretton Woods mit einen großen Vorsprung der Pavo Cup-Sieger. Unter starkem öffentlichen Interesse machte Brettton Woods eine echte Show und erhielt 83,5 Punkte von der Jury.Bretton Woods wird am 17. August im Halbfinale in Ermelo teilnehmen, um für die höchste Ehre in das Finale am 20. August zu gehen. Alles in Ermelo während der KWPN Pferdetagen.

04-06-2010 Bretton Woods loopt Show van de Kampioenen in Etten Leur

Tijdens het Concours Hippique Etten Leur op 04 juni 2010 heeft Bretton Woods meegelopen in de "Show van de Kampioenen". In goed gezelschap met Wereldkampioen Broere Westpoint en Tophengst Wynton heeft Bretton Woods in deze show niet ondergedaan voor zijn oudere collega hengsten. Het was een indrukwekkend optreden van deze jonge hengst.

2010.04.06 Bretton Woods geht in die "Show of Champions" in Etten Leur Während des "Concours Hippique Etten Leur" hat Bretton Woods gingen teilgenommenan der "Show of Champions". In guter Gesellschaft mit weltweit Broere Westpoint und Wynton topstallion Bretton Woods in dieser Show war nicht weniger als seine älteren Kollegen Hengsten. Es war eine beeindruckende Leistung von diesem jungen Hengst.

22-05-2010 Trainingen Bretton Woods druk bezocht

Zaterdagochtend was er toegang tot de training van Bretton Woods in Schijndel. Jeroen Witte en Emmelie Scholtens hadden de hengst er geweldig bij staan en onder grote publieke belangstelling werd de hengst voorgereden. Afgelopen zaterdag was de voorlopig laatste cessie. Enkel op afspraak met Stal Witte kan de hengst nu nog bezichtigd worden.

Jeden Samstag Vormittag gab es den Zugang zu der Ausbildung von Bretton Woods in Schijndel. Jerome White und Emmelie Scholtens hatte der Hengst gut präsentiert und unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit wurde der Hengst geritten. Am vergangenen Samstag war der letzte vorläufige Zuordnung. Nur nach Vereinbarung mit dem Stal Witte kann noch besichtigt werden.

photo 1.JPG (216598 bytes) photo 2.JPG (156308 bytes) screenshot_243.jpg (119238 bytes)

photo 3.JPG (167961 bytes) photo 4.JPG (150969 bytes)

Johnson Jazz Cocktail
Charmante
Roxane Flemmingh
Catharin
Anabel De Niro Donnerhall
Alicante
Alina Romancier
Aphilla

 

 

 

Info courtesy of Hengststation Ahlers in Germany , please contact them directly if you are interested to buy frozen semen:

Home Up Abanos Abglanz Absatz Akzent II Alabaster Amiro Ampere Andric Aquilino Arcachon Argentan Argentinus Armani Gold HW Ballettmeister Balou du Rouet Baloubet du Rouet Baroncelli Belantis Bellissimo M Beltain Beltano Benefit Benetton Dream Benicio Bentley Bolero Bon Bravour Bon Coeur BonFire HW Bonjour Bordeaux Bossanova Boston Brantzau Breitling W Brentano II Bretton Woods Briar 899 Buckingham Caitano Califax Camerino Camirez L Campo Grande Captain Fire Candidatus Capitol's Family Caprimond Cardenio Carry Gold Caruso Centus Chacco Blue Chaccomo Champion du Lys Champion F.P Cheenook Chequille Christ Clinton II Colander Coleur Rouge Collin L Come On Competent Compliment Consul Contendro Contender Conteur Converter Cor de la Bryere Cordial Medoc Cornet's Stern D Egalite D'Accord Daddy Cool DamonHill Danciano Dancier Dancing Dynamite Dankeschoen Danny Wilde Danone Dante Weltino Dauphin Davignon Davignon II De Champ De Niro Decamerone Decor Delatio Del Cento Delacroix Rose Den Haag Depardieu Der Designer Der Lord Desperados Desperando Destano Diamond Deluxe Diamond Hit Diamonit Diarado Dimaggio Dimension Dobel's Cento Don Frederic Don Frederico Don Bedo Don Bosco Don Cardinale Don Cavallo Don Crusador Don Deluxe Don Gregory Don Juan Don Lauredo Don Nobless Don Martillo Don Primero Don Primus Don Ricoss Don Romanov Don Schufro Don Vino Donnerhall Donnerschlag Donnerschwee Donnerwetter Dormello Dragon Hill Dream of Glory Dresden Man Dresemann Dressage Royal Earl Ehrenpreis Ehrentanz Ehrentusch Eleven HW Emilio Sanchez Eminence HW Epsom Gesmeray Erdinger Escamillo Escolar Escudo I Estobar Ex Libris Fabriano Falkland Falsterbo Fantastic Farewell Federweisser Feedback Feinbrand Feiner Bedo Feiner Stern Ferragamo Fiderbach Fidermark Fidertanz Figaro Filmstar Fineliner Finest Finnigan First Ampere First Choice Fittipaldi Flatley Fleurop Florenciano Florencio Florestan 1 Floriscount Flovino Follow Me Fontane For Compliment For Final For Glory HW For Pleasure For Romance Foundation Franziskus Fred Astaire Frederico Fellini French Kiss Friendship Fuerst Fohlenhof Fuerst Fugger Fuerst Heinrich Fuerst Nymphenburg Fuerst Piccolo Fuerst Romancier Fuerst Samarant Fuerst Wallerstein Fuerstbischof Fuersten Look Fuerstenball Fuerstenreich G Ramiro Z Ganymedes Graf Goetz Graf Top Grand Cru Grand Passion Goethe Grey Flannel Gribaldi Grosso Z Hampton Harvard Herzensdieb His Highness Hochadel Hofrat Hohenstein Hotline Jack Sparrow Jazz K 2 King Arthur Krack C La Cock Lanciano Lancier Lando Lanthan Laptop Latimer Laurentino Laurentio Laureus Lauries Crusador Lauterbach Le Espoir Le Primeur Leffert Legat Lemony's Nicket Licosto Licotus Likoto xx Linaro Linton Lombard Londonderry LongChamp Lord Carnaby Lord Loxley Lord Sinclair Louis le Bon Lugano II Lugato Margue Martinez Matcho AA Matrose Mephistopheles Millennium Mon Cheri Montmartre Nantano Nintender Pablo Peking Pelegrinius Pik Bube Pik Solo Plasir d' Amour Prince Thatch Quality Quantensprung Quaterback Quattro Quicksilber Quidam de Revel Quintender Quotenkoenig Rascalino Ravallo Reccio Regazzoni Relevant Revan Riccidoff Riccio Riccione Rob Roy Rock For Me Rock Forever Rockwell Roessegnieur Rohdiamant Romancero Romanov Ronaldo Rosandro Rosario Rosenkönig Rosentau Rotspon Rouletto Rousseau Royal Blend Royal Classic Royal Diamond Royal Hit Rubignon Rubiloh Rubin Royal Rubinstein I Sacre Coeur Samaii Samarant Samba Hit I Samba Hit III Sambertino San Amour San Brasil San Rubin San Schufro Sandro Hit Sandro Boy Sandro Song Sanvaro Sarkozy Satisfaction I Schufro Schumacher Scolari Secret Sezuan Show Star Silberschmied Silvio Sion Sir Alfred Sir Donnerhall Sir Donnerhall II Sir Heinrich Sir Rubin Sir Schoelling Sir Shutterfly So Unique St.Patrick St. Shufro Stakkatol Stedinger Sunday Sunny Boy Surprice Swarovski Tailormade Temtation Tolegro Totilas Toto Jr United Valverde Veneno Vitalis Vivaldi Vivat Rex Voice Waikiki Warkant Weinzauber Welt Hit II Weltissimo Weltmeister Weltmeyer Weltpoet Weltrubin Weltruhm Wendekreis Werbellin Werther Wesley Westerland White Star Windfall Woermann Wolkenstein II Wolkentanz Wolkentanz II World Cup I Worldly Wunschtraeumer Wynton Zack Zonik Zonik One Follow Him's Schoenweide